top of page
Jupiter & gran Stad skiss 3.jpg

Vi bygger en ny story

SVENSKT BYGGNADSHANTVERK, NATURLIGA MATERIAL OCH ÖPPNA SINNEN

hyvel.jpg

 

TRÄHUS:2023

Öppenhet inför det beprövade. Nyfikenhet på det nya.

Jupiter & Gran är en husleverantör med genuin förankring i svensk byggnadstradition och arbete med naturliga material. Våra rötter gör att vi står stadigt. Med det har vi släppt taget och utvecklat allt från grunden, låtit nya tankebanor och yrkeskompetenser tillföra våra hus konstruktionstekniska lösningar och ny utstrålning. Vi tar med oss intryck från promenaden genom Visby, Sundsvall och Gamla stan med hantverkskunnande, snickarglädje och färgsättning. Vi går vidare längs de modernaste kvarteren. Vi tar med oss det nya livet och tänker att kungens farfar inte kunde tända slottet med mobilen, spela tennis med dämpade skor, streama Suits och beställa sushi via wifi.
 

Just nu söker vi tomter i Åre och Stockholm.

 

Konstruktion

Vi har lagt stor kraft på husets grundstomme tillsammans med engagerade trähuskonstuktörer.

Resultatet är ett modulärt byggsystem av massivt korslaminerat trä från våra svenska skogar. Konstruktionen gör att våra hus kan anpassas i storlek och antalet våningar, från fristående flervåningshus till sammanhängande stadskvarter.

Utstrålning

Alla detaljer som ger huset sin slutgiltiga karaktär är enskilda element som läggs till husets grundstomme; färgsättning, inredning, fönster, dörrar, tak, eller högtalarna i tvättstugan som bjuder på fågelkvitter. Det gör att vi både väcker uppmärksamhet och skapar harmoni, tillför stadsbilden och följer lokala arkitekturdrag för varje enskilt hus, på varje enskild plats.

Affärsman som arbetar på kontoret

ENGAGEMANG I VARJE 
BYGGNADSDETALJ

Allt är nyutvecklat från grunden.

Memories.jpg

Troligtvis är vi ensamma
att prata om  takmålningar

Kompetens och skaparglädje smittar av sig.

snickare

HANTVERK och byggnadstradITion

Vi tar tillvara på och utvecklar yrkeskunskap.

bottom of page