GENUIN STOMME, UNDERHÅLLANDE HUS OCH MÅNGA VARIATIONER

Vi bygger fristående flerbostadshus eller en sammanhängande kvartersstad baserad på samma genuina stomme i massivt trä och genomgående med ekologiska material. Vår grundkonstruktion är framtagen för variera husen i två till fem våningar, växla antalet lägenheter mellan tre till fem per plan, samt med möjlighet att anpassa planlösningar med takhöjder med start från tre meter och upp. Vår grundfilosofi är naturligt och äkta. Vi utvecklar vår samlade yrkeskunskap och låter alltid skaparglädjen få sätta prägel på varje hus. Beroende på plats och önskemål anpassas husen med torn, balkonger och punschverandor, färgsättning, målningar, dofter, val av material samt även lokala anpassningar. I bottenplan är det alltid plats för olika verksamheter, det är så vi vill bygga levande kvarter till en inspirerande helhet.