top of page

Det modulära byggsystemet
möjliggör olika storlek och IDENTITET

Våra hus bygger på ett modulärt byggsystem av korslimmat massivt trä från våra svenska skogar. Det kan byggas som fristående flerbostadshus eller sammanhängande stadskvarter. 

Som husleverantör vill vi att våra hus ska tillföra ett mervärde på platsen, i kommunen och bland människor som lever i området. Vi har möjliggjort att bygga effektivt och med naturliga material. Samtidigt är hantverket centralt, byggnadsdetaljer, färsättning och glädjen av att ge varje hus en egen identitet. Jupiter & Gran är en fortstättning på vår svenska byggnadstradition, 2023 och framåt, med ett genuint intresse svensk träbyggnadsteknik och med öppna sinnen för nya lösningar. Vi vill bidra till kommunens identitet och miljömål, harmoniska människor och möta den ökade efterfrågan på hem byggda med naturliga material.

DAG 1 utkast 220331.jpg

FRistående HUS
Här i Fjällbyn med naturen inpå knuten

Våra fristående flerbostadshus för fjällmiljö bygger på samma grundstomme som stadskvarter, med trapphus i mitten och lägenheter på var sida med utsikt åt alla håll från gavlar och långsidor. Klassisk arkitektur med ny träbyggnadsteknik och naturliga material, så du får ta med dig naturen in efter en dag i backen. Trappsteg med ljusgenomsläpp i form av snöflingor, furu och skiffergolv med innerväggar i massivträ målade med ekologiska färger, och våra egentillverkade träkök.

Jupiter & gran Stad skiss 3.jpg

Stadskvarteret,
En del av stadens identitet

Våra flerbostadshus för stadskvarter är i grunden samma hus som det fristående, men ställs i en klassisk kvartersstruktur. Liv, rörelse och ljus från gatan, sovrum mot innergårdens lugn och grönska. Bottenvåningar med extra takhöjd för butiker och verksamhetslokaler, och ovanpå det blandat boende upp till nock.

bottom of page